Tag: สล็อตปังๆ

  • Topic : เพิ่ม Passion หลังหมดไฟ ควรทำอย่างไร

    Topic : เพิ่ม Passion หลังหมดไฟ ควรทำอย่างไร

    หากเพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อต กำลังเผชิญกับความจำเจของงานที่ทำในทุกๆวัน และปัญหารอบข้างที่พร้อมจะถาโถมเข้ามา อาจทำให้เพื่อนๆ เกิดความเหนื่อยหน่าย และหมดไฟในการทำงาน ชวนให้หมด Passion  และเพื่อไม่ให้ไฟแห่ง Passion ดับมอดลงไป หรือใครที่ไฟดับมอดลงไปแล้ว แอดมิน@winsure จะมาชวนเพื่อนๆ จุดไปให้กลับใสสว่างไสวเช่นเดิม เพื่อนๆ ควรใช้ชีวิตให้เหมาะสม ปรับสมดุลให้เกิดความพอดี ไม่ให้เกิดความเครียดจนมากเกินไป หาจุดสมดุลให้กับตนเอง ทั้งการทำงาน และการใช้ชีวิต และสำหรับวิธีการเพิ่ม Passion หลังหมดไฟ ควรทำอย่างไรนั้น เรามาดูวิธีกันเลยดีกว่า 1. วางแผนเลือกโฟกัสงานที่สำคัญ สิ่งแรกที่เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตควรทำคือการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องเผชิญในแต่ละวัน วางเป้าหมายระยะสั้นเพื่อสร้างขอบเขตการทำงานให้ชัดเจน จะได้ไม่เสียเวลาไปกับการประชุมที่พร่ำเพรื่อ และเมื่ออะไรๆ เป็นไปตามแผนคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองได้มากขึ้น 2. ปรับมุมมองทางความคิด ต่อมาคือการให้อิสระทางความคิดและไม่กดดันตัวเองจนเกินพอดี งานบางชิ้นหรือแต่ละงานมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเวลาที่ใช้ย่อมแตกต่างกัน เมื่อปัญหาในการทำงานที่แก้ไขเองไม่ได้ก็อย่าไปแบกรับไว้คนเดียวเสียทุกสิ่ง เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานให้ตัวเองบ้างด้วยการเปิดใจพูดคุย ลองขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน หรือขอคำปรึกษาจากหัวหน้าดูบ้าง อาจช่วยให้ได้ทางออกใหม่ๆ จบงานเดิมที่ค้างไว้ได้เร็วขึ้น 3. เพิ่มคุณค่า หาวิธีผ่อนคลายให้ตัวเอง ความเครียดไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป แต่เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของเพื่อนๆ ต่างหาก และเมื่อทุกคนมี 24 ชั่วโมงเท่ากัน เพื่อนๆ ควรแบ่งเวลาของชีวิตมาใช้เพื่อตัวเองบ้าง ออกไปผ่อนคลายกับร้านอาหารและเมนูที่ชอบ ออกกำลังกายเรียกเหงื่อ…