Topic : Soft skills ที่โลกยุคใหม่ต้องการ


สำหรับเพื่อนๆ แก๊งเกมสล็อตที่ต้องการจะประสบความสำเร็จให้ทันตามการแข่งขันที่รวดเร็ว เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตจำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ ซึ่งทักษะที่ใช้เพื่อความก้าวหน้าจากในอดีต สู่ปัจจุบันนั้นย่อมมีความแตกต่างกัน มาดูกันว่า ยุคนี้เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตต้องมีทักษะอะไรบ้าง เพื่อเป็นข้อคิดการทำงาน โดยทักษะที่ว่านี้เป็นกลุ่ม Soft skills หรือทักษะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงาน แต่เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมบุคลิกภาพของคนที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน มีทักษะต่างๆ ดังนี้

1.ทักษะการปรับตัวในทุกสถานการณ์

ยุคนี้เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นกว่าเดิมมาก เป็นยุคที่ปลาเร็วกินปลาช้า วิถีชีวิตของผู้คนจะเปลี่ยนแปลงไปตามประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ใครมัวแต่ยึดติดกับวิถีชีวิตเดิม แนวทางการทำงานเดิม โดยไม่ยอมเปลี่ยน จะใช้ชีวิตอย่างลำบากและตามคนอื่นไม่ทันแน่นอน คนที่มีทักษะการปรับตัวนี้จะต้องหูตาไวและกว้างไกล อัปเดตข่าวสารรอบตัวอยู่เสมอ เพื่อมองเห็นและได้กลิ่นการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังต้องสามารถวิเคราะห์เป็นด้วยว่าสิ่งเหล่านั้นจะกระทบตัวเองอย่างไร และจะเตรียมตัวอย่างไร คนที่เห็นโอกาสจากกระแสหรือเทรนด์ก่อนแล้วรีบลงมือทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น มองเห็นช่องทางธุรกิจและสร้างมันขึ้นมา มักจะร่ำรวยและประสบความสำเร็จ มากกว่าคนที่เห็นช้ากว่า และขยับตัวช้ากว่า

2.ทักษะการเรียนรู้ให้เร็ว หูตาต้องไว

ทักษะที่คุณใช้ในการทำงานแล้วประสบความสำเร็จในปีนี้ เทียบกับอีก 3 ปีข้างหน้า อาจจะเป็นคนทักษะความรู้เลยก็ได้ ทุกอย่างไม่มีหลักสูตรตายตัว เพราะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็ว ซึ่งส่งผลให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไปเช่นกัน ปีนี้คุณอาจใช้โปรแกรมที่ทันสมัยมากทำงาน และคุณจำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้โปรแกรมที่ว่านั้น ทำให้คุณกลายเป็นคนสำคัญของทีมหรือองค์กร แต่อีก 3 ปีข้างหน้า อาจมีใครซักคนที่คิดค้นโปรแกรมใหม่และล้ำกว่าซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถของคุณอีกต่อไปแล้วก็ได้

ความน่ากลัวดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใครก็ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือ ต้องตามให้ทัน อะไรที่จำเป็นต้องเก่ง คุณก็ต้องเรียนรู้ให้เป็นให้เร็วที่สุด ดังนั้นคุณควรหาวิธีของตัวเองในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ให้เร็วที่สุด มองหาว่าวิธีและกลยุทธ์แบบไหนเหมาะกับตัวเองและได้ผลที่สุด เช่น เพิ่มเวลาการเรียนรู้ต่อวันให้มากขึ้น ใช้เวลาอยู่กับคนเก่ง ๆ เพื่อเรียนรู้วิธีคิด หรือลงมือทำเพื่อลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง เป็นต้น

3.ทักษะการใช้เทคโนโลยีต้องใช้ให้เป็น

เครื่องมือและเทคโนโลยีจะล้ำยุคขึ้นไปเรื่อย ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีความสามารถทำอะไรได้เยอะขึ้น ยกตัวอย่างเช่น บ้านที่เป็น Smart Home คือสามารถสั่งการด้วยมือถือ Smart Phone ได้ แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้คุณสามารถลดเวลาการทำสิ่งที่ไม่จำเป็น เพื่อไปทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเองมากกว่า คุณควรเปิดใจและเรียนรู้วิธีควบคุมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี และเรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มากที่สุด มีคำกล่าวติดตลกที่ว่า “Do it, or die.” จะอยู่กับมันให้ได้ หรือจะกลายเป็นมนุษย์ตกยุค ก็อยู่ที่ตัวคุณเอง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเปรียบเหมือนกุญแจที่ชี้ชะตาความสำเร็จเรื่องงานของคุณได้เลย

4.ความฉลาดทางอารมณ์กับการทำงาน

การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น สร้างความกดดันให้คนในสังคมเพิ่มขึ้น ทำให้แนวโน้มคนเกิดปัญหาทางอารมณ์และจิตใจมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการมีความฉลาดด้านอารมณ์จะกลายเป็นอาวุธสำคัญมาก ความฉลาดทางอารมณ์ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการควบคุมอารมณ์เวลาที่สื่อสารกับคนอื่นเท่านั้น แต่ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence : EQ) เริ่มต้นจากการตระหนักรู้ตัวเอง ว่ากำลังรู้สึกอย่างไร

และรวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นไปตามที่คุณอยากให้เป็นให้ได้ เช่น คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถบริหารอารมณ์ตัวเองแม้เวลาที่รู้สึกขี้เกียจที่สุด หรือไม่มีอารมณ์ทำงาน ให้ลงมือทำงานชิ้นสำคัญได้ โดยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง หรือคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถให้กำลังใจตัวเอง รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้กลับลุกขึ้นสู้ใหม่ได้ หลังจากพบกับปัญหาอุปสรรคหรือความล้มเหลวได้ ดังนั้น EQ จึงเป็นส่วนหนึ่งของทักษะของคนที่ประสบความสำเร็จ

5.ทักษะการติดต่อสื่อสาร

เทคโนโลยีอาจช่วยให้คุณได้ติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยในปัจจุบันเครื่องมือหลายอย่างก็ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยเรื่องการสื่อสาร เช่น Project Management Tool ที่ทำให้ทุกคนในทีมมองเห็นภาพงานที่ทำไปพร้อมกัน เมื่อมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามผ่านออนไลน์ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีเทคนิคในการตั้งเป้าหมายและจัดตารางอีกมากมายซึ่งนำไปทดลองใช้ได้ทันที แต่อย่าลืมว่าทั้งหมดนี้จะมีประสิทธิภาพได้ขึ้นอยู่กับตัวคุณ ทั้งวินัยและความตั้งใจ เพราะการบริหารเวลาและจัดการแบ่งงานคือหนึ่งในทักษะที่ต้องใช้เวลาฝึกฝน ทดลองกับตัวเอง และดูว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพมากที่สุด

แอดมินยอมรับเลยว่าโลกยังนี้หมุนเร็วมาก และการปรับตัว ปรับทักษะ เพื่อให้สอดรับกับโลกยุคใหม่ก็เป็นสิ่งที่ควรต้องทำเป็นอย่างยิ่ง และการใช้ชีวิตที่เป็นสุขก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนยุคใหม่ควรโฟกัส เช่นสนุกกับการทำงาน สนุกกับการใช้ชีวิต ปรับสมดุลชีวิตให้ดำเนินไปได้อย่างดี หาเวลาผ่อนคลายให้กับตนเองบ้าง แต่ถ้าเพื่อนๆ ไม่รู้ว่าจะผ่อนคลายอย่างไร ลองมาเล่นเกมสล็อตกับแอดมินได้นะ โดยการทักมาที่ไลน์แอด@winsure นะคะ