การขอพรเสด็จพ่อร.5 ที่ชาวแก๊งเกมสล็อตต้องรู้


เสด็จพ่อ ร.5 หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ชาวไทยมักเรียกกัน เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน โดยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ เป็นช่วงเวลาที่ผู้ที่เคารพนับถือ สมเด็จพระปิยมหาราช ต่างพากับไปถวายเครื่องสักการะ เพื่อขอพรให้ท่านคุ้มครอง เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตมีรูปเสด็จพ่อร.5 ไว้บูชาหรือไม่ แล้วรู้หรือไม่ว่าการไหว้ท่าน เราไม่จำเป็นจะต้องบนบานสารกล่าว แต่ให้ใช้วิธีขอพรแทน การไหว้สักการะที่หลายคนอาจเข้าใจผิด หรืออาจทำด้วยความคุ้นชิน คือไหว้ขอพรพร้อมบนบานศาลกล่าว เช่น ขอให้ได้สิ่งหนึ่งหากได้ดังหวังจะนำสิ่งของบางอย่างมาถวาย ซึ่งมักเอ่ยกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้าน หรือองค์เทพต่าง ๆ ที่นับถือ แต่การไหว้สักการะองค์เสด็จพ่อร. 5 เป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์เทิดพระเกียรติแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โบราณจารย์จึงแนะให้ผู้กราบไหว้ สักการะด้วยจิตตั้งมั่นและอธิษฐานขอพร โดยมิต้องบนบานแต่อย่างใด และวันนี้แอดมิน@winsureก็มีวิธีขอพร พร้อมทั้งพระคาถาที่ใช้บูชาองค์สมเสด็จพ่อร.5 มาฝากเพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตทุกคน

พระคาถาอธิษฐานขอพร เสด็จพ่อ ร.5  (ห้ามบนบาน)

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พระสยามะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานัง”

จงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์ ปินันทิยัง นะมามินัง ความรัก ความยินดี ความเมตตา จงบังเกิดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม

“ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (5 จบ) ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (นาย นาง นางสาว) ชื่อ…นามสกุล… ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเรื่อง… อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะ นาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 จบ) พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่งๆ ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่งๆ ขึ้น”

หลายท่านตั้งโต๊ะสักการะ เสด็จพ่อ ร.5  ไว้ที่บ้าน สามารถสวดบูชาควรได้ทุกวัน หากไม่ได้บูชาทุกวันเพราะมีกิจนำเป็นก็ให้บูชาทุกวันอังคาร (ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์) และวันพฤหัสบดี (ซึ่งเป็นวันครู) และควรบูชาในทุกวันพระเป็นประจำทุกวันพระก็ได้ แต่หากทำอย่างต่อเนื่องจักเป็นมงคลต่อชีวิตอย่างยิ่ง

จริงๆ แล้วการไหว้ หรือบูชาองค์เสด็จพ่อร.5 ไม่จำเป็นจะต้องทำในวันที่ 23 ตุลาคม เพียงอย่างเดียว แต่เพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตสามารถบูชาได้ตลอดทุกวัน และสำหรับเพื่อนๆ ชาวแก๊งเกมสล็อตคนไหนที่บูชาองค์เสด็จพ่อร.5 เรียบร้อยแล้ว ขอพรเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเกมสล็อตกับแอดมิน@winsureหละ โดยการทักมาเล่นที่ไลน์แอด@winsure นะคะ